عنوان:نساجی بروجرد
وب‌سایت:https://borujerdhome.co
پیش فاکتور
آدرس:خیابان نلسون ماندلا، خیابان بنیسی پلاک ۲۲، ساختمان نساجی بروجرد
کدپستی:1968873711
okcacheeeeeeeeeeee
#شناسهتصویرمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
1شناسه1A8820022182011محصولپارچه لباسی پنبه ویسکوز عرض 140 بروجرد طرح ویکتوریا کد 01
 • جنس: پنبه ویسکوز
 • |
 • عرض: 140
 • فروشنده:

  نساجی بروجرد

قیمت132,250 تومان76,800 تومانمبلغ تخفیف55,450 تومانتعداد1مبلغ کل76,800 تومان
2شناسه1A8820022274011محصولپارچه لباسی پنبه ویسکوز بروجرد عرض 140 طرح باروج کد 01
 • جنس: پنبه ویسکوز
 • |
 • عرض: 140
 • فروشنده:

  نساجی بروجرد

قیمت132,250 تومان76,800 تومانمبلغ تخفیف55,450 تومانتعداد1مبلغ کل76,800 تومان
3شناسه1A8820022188031محصولپارچه لباسی پنبه ویسکوز عرض 140 بروجرد طرح تيلور کد 03
 • جنس: پنبه ویسکوز
 • |
 • عرض: 140
 • فروشنده:

  نساجی بروجرد

قیمت132,250 تومان76,800 تومانمبلغ تخفیف55,450 تومانتعداد1مبلغ کل76,800 تومان
4شناسه1A8810082242031محصولپارچه لباسی پنبه ویسکوز بروجرد عرض 140 طرح تايگر کد 03
 • جنس: پنبه ویسکوز
 • |
 • عرض: 140
 • فروشنده:

  نساجی بروجرد

قیمت77,240 تومان47,200 تومانمبلغ تخفیف30,040 تومانتعداد1مبلغ کل47,200 تومان
5شناسه1B7711052252011محصولپارچه لباسی 100% ویسکوز بروجرد عرض 150 طرح ایشن کد 01
 • جنس: 100% ویسکوز
 • |
 • عرض: 150
 • فروشنده:

  نساجی بروجرد

قیمت110,500 تومان57,500 تومانمبلغ تخفیف53,000 تومانتعداد1مبلغ کل57,500 تومان
مبلغ کل 335,100 تومان
مبلغ نهایی 335,100 تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب