پارچه ملحفه عرض 150 در اجناس نترون، پارچه ملحفه پنبه و … در بازار ارائه میشود. شما عزیزان میتوانید پارچه ملحفه عرض 150 را در رنگبندی متنوع و جذاب و با جنسی مرغوب و با کیفیت، تنها با چند کلیک ساده بدون اندک درگیری در سختی های خرید کالای اینترنتی با نساجی بروجرد تجربه کنید.

نمایش دادن همه 10 نتیجه

پارچه ملحفه ای پنبه ویسکوز عرض 200 بروجرد ساده رنگ سفيد W84801

84,200 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه ویسکوز عرض 200 بروجرد ساده رنگ سفيد W84801 پارچه ملحفه ای بروجرد عرض 200 جنس : پنبه ویسکوز *  این پارچه دارای آبرفت حدودا بین 3 تا 4 سانتی متر می باشد.* * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.* * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 150 بروجرد ساده رنگ سفید W84801

80,800 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 150 بروجرد ساده رنگ سفید W84801 پارچه ملحفه ای عرض 150 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد ساده رنگ سفید

69,800 تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح رايلين رنگ 01 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپايا رنگ 05

65,600 تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپايا رنگ 05 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح رايلين رنگ 01

65,600 تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح رايلين رنگ 01 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح رايلين رنگ 02

65,600 تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح رايلين رنگ 02 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپيلون رنگ 05

65,600 تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپيلون رنگ 05 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپيلون رنگ 04

65,600 تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپيلون رنگ 04 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپايا رنگ 04

65,600 تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر عرض 150 بروجرد طرح پاپايا رنگ 04 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 145 بروجرد ساده رنگ سفيد W84801

60,500 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 145 بروجرد ساده رنگ سفيد W84801 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد. * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
* انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*