دم کنی ها از اصلی ترین منسوجات آشپزخانه به حساب می آیند چراکه ، سرویس دم کنی علاوه بر برنج، برای دم کردن ماکارونی، انواع پلوها و… نیز مورد استفاده قرار می‌‌گیرد و با قرار گرفتن بر روی درب قابلمه سبب می‌‌شود که بخار غذا از آن خارج نشود و از آنجا که با مواد غذایی سروکار دارد کیفیت آن بسیار مهم است.

دم کنی التراسونیک سه تکه بروجرد طرح رایکا 1 رنگ 01

218,200 تومان
دم کنی التراسونیک سه تکه بروجرد طرح رایکا 3 رنگ 01
 • سه عدد دم کنی
 • سایز بزرگ: قطر 35 سانتی متر
 • سایز متوسط : قطر 32 سانتی متر
 • سایز کوچک : قطر 26 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دم کنی التراسونیک سه تکه بروجرد طرح ملامین رنگ 01

218,200 تومان
دم کنی التراسونیک سه تکه بروجرد طرح ملامین رنگ 01
 • سه عدد دم کنی
 • سایز بزرگ: قطر 35 سانتی متر
 • سایز متوسط : قطر 32 سانتی متر
 • سایز کوچک : قطر 26 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دم کنی التراسونیک سه تکه بروجرد طرح ملامین رنگ 02

218,200 تومان
دم کنی التراسونیک سه تکه بروجرد طرح ملامین رنگ 02
 • سه عدد دم کنی
 • سایز بزرگ: قطر 35 سانتی متر
 • سایز متوسط : قطر 32 سانتی متر
 • سایز کوچک : قطر 26 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دم کنی التراسونيک یک تکه سایز کوچک بروجرد طرح و رنگ گوناگون کد 22

72,800 تومان
دم کنی التراسونيک یک تکه سایز کوچک بروجرد طرح و رنگ گوناگون کد 22
 • یک عدد دم کنی سایز کوچک
 • سایز کوچک : قطر 26 سانتی متر
 • دم کنی التراسونيک یک تکه سایز کوچک بروجرد طرح و رنگ گوناگون کد 22 در طرح ها و رنگ های مختلف که طرح و رنگ هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دم کنی التراسونيک یک تکه سایز متوسط بروجرد طرح و رنگ گوناگون کد 22

72,800 تومان
دم کنی التراسونيک یک تکه سایز متوسط بروجرد طرح و رنگ گوناگون کد 22
 • یک عدد دم کنی سایز کوچک
 • سایز کوچک : قطر 26 سانتی متر
 • دم کنی التراسونيک یک تکه سایز متوسط بروجرد طرح و رنگ گوناگون کد 22 در طرح ها و رنگ های مختلف که طرح و رنگ هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*