حوله حمام از ضرروری ترین وسایل در سیسمونی کودک شما به حساب می آید چرا که ارتباط مستقیم با پوس کودکتان دارد و غفلت از آن میتواند موجب امراض پوستی مهلکی برای فرزندان دلبندتان شود. حوله تن پوش کودک یکی از ضرروری ترین کالای حمام است که حتما باید در سیسمونی کودک لحاظ شود. چرا که کودکان نیاز به استحمام روزانه دارند و اگر حوله ای ضخیم و گرم نداشته باشند احتمال بیمار شدن آنها بسیار بالا میرود و حوله تن پوش کودک از آنجا که بیشتر پیکره کودک را دربر میگیرد برای جلوگیری از ابتلا او به بیماری گزینه ای بسیار مهم است.

نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش همه