پاک کردن لکه گل و خاک با استفاده از مواد شوینده

اگر لکه ایجاد شده بر روی لباس تازه و کوچک است از ماده شوینده قوی استفاده کنید به طوریکه مقداری از مایع را در محل لک ریخته و به آرامی شس...

ادامه مطلب

نحوه پاک کردن لکه رنگ از روی لباس‌های رنگی

برای از پاک کردن لکه رنگ از روی لباس‌های رنگی می‌توانید مراحلی که برای لباس‌های سفیده گفته شد را دنبال کنید اما توصیه ما این است که برا...

ادامه مطلب