دستگیره ظروف از آن دسته از منسوجات آشپزخانه به حساب می آید که معمولا در خرید جهیزیه عروس به آن توجه خاص میشود که جنس آن بسیار مهم است چرا که هرچه مقاوت آن دربرابر حرارت بالاتر باشد دوام و ماندگاری آن بالاتر میرود.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح آینا مشکی رنگ 02

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح آینا مشکی رنگ 02
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پاتس رنگ 02

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پاتس رنگ 02
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پاتس رنگ 03

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پاتس رنگ 03
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پاتس رنگ 04

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پاتس رنگ 02
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 01

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 01
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 03

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 03
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 04

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 04
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 05

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح پنبه رنگ 03
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح تانیا رنگ 01 مشکی

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح تانیا رنگ 01 مشکی
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح سولان رنگ 02 قرمز

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح سولان رنگ 02 قرمز
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح گوناگون رنگ 22

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف التراسونيک دو تکه بروجرد طرح گوناگون رنگ 22
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

دستگیره ظروف پنبه دوز دو تکه بروجرد طرح گوناگون رنگ 22

۴۱,۹۰۰ تومان
دستگیره ظروف پنبه دوز دو تکه بروجرد طرح گوناگون رنگ 22
 • دو عدد دستگیره ظروف به ابعاد 20*20 سانتی متر
 • **دستگیره ظروف پنبه دوز دو تکه بروجرد طرح گوناگون در طرح ها و رنگ های مختلف که طرح و رنگ هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*