همانطور که می دانید هر انسان بخش زیادی از طول عمر خود را در حال استراحت کردن است. به گونه ای که گفته می شود هر انسان، بیش از یک سوم از عمر خود را در خواب می گذراند. حال داشتن خوابی آسوده و پر از آرامش، نیازمند دارا بودن کالای خواب مناسب و با کیفیت است. یکی از بهترین انواع منسوجات خانگی که می تواند آرامش شما را در حین خواب فراهم آورد ملحفه یا ملافه می باشد.

ادامه مطلب

نمایش 1–12 از 26 نتیجه

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 250 بروجرد طرح موناكو 2 کد 08

۸۳,۳۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 250 بروجرد طرح موناكو2 کد 08
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح پرستو رنگ 01

۷۲,۸۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح پرستو رنگ 01 پارچه ملحفه ای بروجرد عرض 145 جنس : پنبه ویسکوز *  این پارچه دارای آبرفت حدودا بین 3 تا 4 سانتی متر می باشد.* * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.* * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر بروجرد عرض 150 طرح گانتر کد 01

۳۹,۶۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر بروجرد عرض 150 طرح گانتر کد 01 * متراژ هر طاقه از این پارچه 40 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای مولتی فایبر بروجرد عرض 150 طرح هزارتو تاش کد 02

۳۴,۶۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای مولتی فایبر بروجرد عرض 150 طرح هزارتو تاش کد 02 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز بروجرد عرض 110 طرح آران کد 02

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز بروجرد عرض 110 طرح آران کد 02 * متراژ هر طاقه از این پارچه 40 متر می باشد. * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 بروجرد طرح لیا کد 02

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 بروجرد طرح لیا کد 02
 • پارچه چادری عرض 110
 • جنس پارچه: پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 بروجرد طرح لیا کد 01

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 بروجرد طرح لیا کد 01
 • پارچه چادری عرض 110
 • جنس پارچه: پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ کرم یاسی

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ کرم یاسی
 • پارچه چادری عرض 110
 • جنس پارچه  پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30  متر می باشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ بنفش گلبهی

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ بنفش گلبهی
 • پارچه چادری عرض 110
 • جنس پارچه  پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30  متر می باشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ مشکی سبز

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ مشکی سبز
 • پارچه چادری عرض 110
 • جنس پارچه  پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30  متر می باشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ مشکی بنفش

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز عرض 110 طرح محدثه رنگ مشکی بنفش
 • پارچه چادری عرض 110
 • جنس پارچه  پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30  متر می باشد. * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
  * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه چادری پلی استر ویسکوز بروجرد عرض 110 طرح شاه پری کد 07

۲۶,۲۰۰ تومان
پارچه چادری پلی استر ویسکوز بروجرد عرض 110 طرح شاه پری کد 07 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد. * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*