پارچه ملحفه عرض 150 در اجناس نترون، پارچه ملحفه پنبه و … در بازار ارائه میشود. شما عزیزان میتوانید پارچه ملحفه عرض 150 را در رنگبندی متنوع و جذاب و با جنسی مرغوب و با کیفیت، تنها با چند کلیک ساده بدون اندک درگیری در سختی های خرید کالای اینترنتی با نساجی بروجرد تجربه کنید.

نمایش 1–12 از 26 نتیجه

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 160 بروجرد طرح پاپايا کد 03

۹۵,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 160 بروجرد طرح پاپايا کد 03 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
* انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 160 بروجرد طرح پاپيلون کد 03

۹۵,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 160 بروجرد طرح پاپيلون کد 03 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
* انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 100 بروجرد ساده رنگ سفید 211580

۴۸,۸۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 100 بروجرد ساده رنگ سفید 211580
 • پارچه ملحفه عرض 100
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 140 بروجرد ساده رنگ سفید W84801

۹۶,۰۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 140 بروجرد ساده رنگ سفید W84801
 • پارچه ملحفه عرض 150
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 140 بروجرد طرح آمور کد 02

۷۷,۸۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 140 بروجرد طرح آمور کد 02 پارچه ملحفه ای عرض 140 جنس: پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد ساده رنگ سفید W84801 کالیته 292002

۶۵,۶۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد ساده رنگ سفید W84801 کالیته 292002 پارچه ملحفه ای عرض 145 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد ساده رنگ سفید W84801 کالیته 292003

۸۵,۹۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد ساده رنگ سفید W84801 کالیته 292003 پارچه ملحفه ای عرض 145 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح پاپیلون رنگ 06

۶۱,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح پاپیلون رنگ 06 پارچه ملحفه ای عرض 145 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح جیو رنگ 01

۶۱,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح جیو رنگ 01 پارچه ملحفه ای عرض 145 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح لئو رنگ 02

۶۱,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 145 بروجرد طرح لئو رنگ 02 پارچه ملحفه ای عرض 145 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 150 بروجرد ساده رنگ سفید TS1329

۸۵,۹۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 150 بروجرد ساده رنگ سفید TS1329 پارچه ملحفه ای عرض 150 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 150 بروجرد ساده رنگ سفید W84801

۸۰,۸۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 150 بروجرد ساده رنگ سفید W84801 پارچه ملحفه ای عرض 150 جنس: پنبه پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*