پارچه ملحفه عرض 200 در اجناس نترون، پارچه ملحفه پنبه و … در بازار ارائه میشود. شما عزیزان میتوانید پارچه ملحفه عرض 200 را در رنگبندی متنوع و جذاب و با جنسی مرغوب و با کیفیت، تنها با چند کلیک ساده بدون اندک درگیری در سختی های خرید کالای اینترنتی با نساجی بروجرد تجربه کنید.

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

پارچه ملحفه ای 100% پنبه بروجرد عرض 200 ساده رنگ سفید کد W84502

198,100 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه بروجرد عرض 200 ساده رنگ سفید کد W84502 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 200 بروجرد ساده رنگ آبی 0790

198,100 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 200 بروجرد ساده رنگ آبی 0790 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 200 بروجرد ساده رنگ زرد ليمويي

198,100 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 200 بروجرد ساده رنگ زرد ليمويي * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 200 بروجرد ساده رنگ گلبهي کد 0740

198,100 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 200 بروجرد ساده رنگ گلبهي کد 0740 * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. * * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح زرتاب کد 06

133,500 تومان
پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح زرتاب کد 06
 • پارچه ملحفه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح آونگی کد 01

135,100 تومان
پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح آونگی کد 01 پارچه ملحفه ای عرض 200 جنس: پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 40 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح سرژه رنگ 02 کد 332751

146,600 تومان
پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح سرژه رنگ 02 کد 332751 پارچه ملحفه ای عرض 200 جنس: پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح موج ها کد 01

135,100 تومان
پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح موج ها کد 01 پارچه ملحفه ای عرض 200 جنس: پلی استر ویسکوز * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد * * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. * * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی‌باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح آرکا رنگ 01

166,600 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح آركا کد 01
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح آرکا رنگ 03

166,600 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح آرکا رنگ 03
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح شفیق رنگ 04

166,600 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح شفیق رنگ 04
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح داريا رنگ 13

166,600 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح داريا رنگ 13
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*