پارچه ملحفه عرض 200 در اجناس نترون، پارچه ملحفه پنبه و … در بازار ارائه میشود. شما عزیزان میتوانید پارچه ملحفه عرض 200 را در رنگبندی متنوع و جذاب و با جنسی مرغوب و با کیفیت، تنها با چند کلیک ساده بدون اندک درگیری در سختی های خرید کالای اینترنتی با نساجی بروجرد تجربه کنید.

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح زرتاب کد 02

۹۸,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح زرتاب کد 02
 • پارچه ملحفه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح فریا کد 01

۹۸,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح فریا کد 01
 • پارچه ملحفه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح فریا کد 02

۹۸,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح فریا کد 02
 • پارچه ملحفه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح فریا کد 03

۹۸,۱۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای بروجرد پنبه پلی استر عرض 200 طرح فریا کد 03
 • پارچه ملحفه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح پرتو رنگ 02

۹۸,۰۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح پرتو رنگ 02
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح گلشید رنگ 07

۹۸,۰۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح گلشید رنگ 07
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح ماهو رنگ 02

۹۸,۰۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح ماهو رنگ 02
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح پینار کد 01

۹۹,۵۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح پينار کد 01
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح پینار کد 02

۹۹,۵۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح پينار کد 02
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح هپی نس کد 06

۹۹,۵۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر عرض 200 بروجرد طرح هپی نس کد 06
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح نیکام رنگ 03

۹۸,۶۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح نیکام رنگ 03
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح اسکارلت 2 کد 05

۹۸,۶۰۰ تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر ویسکوز عرض 200 بروجرد طرح اسکارلت 2 کد 05
 • پارچه عرض 200
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر ویسکوز
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه 40 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*