پارچه ملحفه عرض 250 در اجناس نترون، پارچه ملحفه پنبه و … در بازار ارائه میشود. شما عزیزان میتوانید پارچه ملحفه عرض 250 را در رنگبندی متنوع و جذاب و با جنسی مرغوب و با کیفیت، تنها با چند کلیک ساده بدون اندک درگیری در سختی های خرید کالای اینترنتی با نساجی بروجرد تجربه کنید.

نمایش 1–12 از 30 نتیجه

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ آبی روشن کد0190

222,100 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ آبی روشن کد 0190
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: 100% پنبه
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه  30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ سبز پسته اي کد 0120

222,100 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ سبز پسته اي کد 0120
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: 100% پنبه
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه  30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ سفيد

213,500 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ سفيد
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: 100% پنبه
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه  30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ گلبهي

222,100 تومان
پارچه ملحفه ای 100% پنبه عرض 250 بروجرد ساده رنگ گلبهي
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: 100% پنبه
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه  30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پلی استر پنبه بروجرد عرض 250 طرح رزالين کد 03

187,700 تومان
پارچه ملحفه ای پلی استر پنبه بروجرد عرض 250 طرح رزالين کد 03
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه پلی استر پنبه
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه  30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 طرح هيلاري کد 04

187,700 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر  بروجرد عرض 250 طرح هيلاري کد 04
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه پلی استر پنبه
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه  30 متر می باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 طرح آزالی کد 01

177,300 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 طرح آزالی کد 01
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * متراژ هر طاقه از این پارچه  30 متر می‌باشد *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 طرح خطي 2 کد 04

166,000 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 طرح خطي 2 کد 04
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. 
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 ساده رنگ سرمه اي

187,700 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 ساده رنگ سرمه اي
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 ساده رنگ طوسي

187,700 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 ساده رنگ طوسي
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 ساده رنگ ياسي روشن

187,700 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 ساده رنگ ياسي روشن
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 طرح ژپتو رنگ 03

290,600 تومان
پارچه ملحفه ای پنبه پلی استر بروجرد عرض 250 طرح ژپتو رنگ 03
 • پارچه عرض 250
 • جنس پارچه: پنبه پلی استر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • ** متراژ هر طاقه از این پارچه 30 متر می باشد **
 • * انتخاب هر عدد در انبار به معنای هر متر از آن پارچه می باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*