در این صفحه می‌توانید تمامی محصولات رو انداز موجود در فروشگاه آنلاین نساجی بروجرد را مشاهده نموده و اقدام به ثبت سفارش محصول خود نمایید.

نمایش 1–12 از 33 نتیجه

ملحفه رو انداز یک نفره طرح آبانا رنگ طوسی

۲۰۶,۴۰۰ تومان
ملحفه رو انداز یک نفره طرح آبانا رنگ طوسی
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*160 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز یک نفره طرح آبانا رنگ گلبهی

۲۰۶,۴۰۰ تومان
ملحفه رو انداز یک نفره طرح آبانا رنگ گلبهی
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*160 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز نوجوان طرح بنتن پاور رنگ صورتی

۲۰۶,۴۰۰ تومان
ملحفه رو انداز نوجوان طرح بنتن پاور رنگ صورتی
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 140*240 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز نوجوان طرح بنتن پاور رنگ کرم

۲۰۶,۴۰۰ تومان
ملحفه رو انداز نوجوان طرح بنتن پاور رنگ کرم
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 140*240 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز نوجوان طرح تدی بر رنگ بنفش

۲۰۶,۴۰۰ تومان
ملحفه رو انداز نوجوان طرح تدی بر رنگ بنفش
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 140*240 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز نوجوان طرح تدی بر رنگ صورتی

۲۰۶,۴۰۰ تومان
ملحفه رو انداز نوجوان طرح تدی بر رنگ صورتی
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 140*240 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح مينوس رنگ قرمز

۱۷۲,۵۰۰ تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح مينوس رنگ قرمز
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*۲۴۰ سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * اسلاید دوم تصویر باز شده از طرح محصول می باشد.*
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح لارسن رنگ سرمه اي

۱۷۲,۵۰۰ تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح لارسن رنگ سرمه اي
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*۲۴۰ سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح جاکوب رنگ صورتی

۱۷۲,۵۰۰ تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح جاکوب رنگ صورتی
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*۲۴۰ سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد ساده رنگ آبی نفتی

۱۷۲,۵۰۰ تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد ساده رنگ آبی نفتی
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*۲۴۰ سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد ساده رنگ صورتی روشن 111611

۱۷۲,۵۰۰ تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد ساده رنگ صورتی روشن 111611
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*۲۴۰ سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح رالف رنگ سبز

۱۷۲,۵۰۰ تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح رالف رنگ سبز
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 260*۲۴۰ سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*