در این صفحه می‌توانید تمامی محصولات رو انداز موجود در فروشگاه آنلاین نساجی بروجرد را مشاهده نموده و اقدام به ثبت سفارش محصول خود نمایید.

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

ملحفه رو انداز یک نفره بروجرد ساده گوناگون

158,900 تومان
ملحفه رو انداز یک نفره بروجرد ساده گوناگون
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 240*160 سانتی متر
 • ** روانداز ملحفه یک نفره ساده رنگ گوناگون در رنگ های مختلف که طرح و رنگ هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح دایانه2 رنگ 08

172,700 تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح دایانه2 رنگ 08 * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. **
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح موناکو2 رنگ 17

172,700 تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح موناکو2 رنگ 17 * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. **
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه رو انداز یک نفره بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون

158,900 تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح دایانه2 رنگ 07 * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. **
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح لمون رنگ 07

172,700 تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح لمون رنگ 07 * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. **
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح موناکو2 رنگ 19

172,700 تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح موناکو2 رنگ 19 * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. **
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح یکتا 2 رنگ 09

297,400 تومان
ملحفه رو انداز دو نفره بروجرد طرح یکتا 2 رنگ 09 * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. **
* پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح آپولو رنگ 01

196,300 تومان
ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح آپولو رنگ 01
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 240*160 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح موناکو2 رنگ 17

158,900 تومان
ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح موناکو2 رنگ 17
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 240*160 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح خطی2 رنگ 11

158,900 تومان
ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح خطی2 رنگ 11
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 240*160 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح دایانه2 رنگ 06

158,900 تومان
ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح دایانه2 رنگ 06
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 240*160 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح دایانه2 رنگ 07

158,900 تومان
ملحفه روانداز يك نفره بروجرد طرح دایانه2 رنگ 07
 • یک عدد ملحفه رو انداز به ابعاد 240*160 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*