در این صفحه می‌توانید انواع روبالشی در اندازه و رنگ‌های مختلف را مشاهده نموده و بعد از ثبت سفارش محصول موردنظر خود آن را درب منزل تحویل بگیرید.

نمایش 1–12 از 17 نتیجه

ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون

144,000 تومان
ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون
 • دو عدد روبالشی بدون قاب
 • ابعاد 50*70 سانتی متر
 • ** ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون در رنگ های مختلف که رنگ و طرج هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه روبالشی قاب دار 1 تکه 60*80 بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون

82,400 تومان
ملحفه روبالشی قاب دار 1 تکه 60*80 بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون
 • یک عدد روبالشی قاب دار
 • ابعاد 80*60سانتی متر
 • ** ملحفه روبالشی قاب دار 1 تکه طرح گوناگون در طرح ها و رنگ های مختلف که رنگ و طرح هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روبالشی مموری بدون قاب 1 تکه بروجرد طرح کلاسیک رنگ گوناگون

99,900 تومان
ملحفه روبالشی مموری بدون قاب 1 تکه بروجرد طرح کلاسیک رنگ گوناگون
 • یک عدد روبالشی بدون قاب
 • ابعاد 58*40سانتی متر
 • ** ملحفه روبالشی مموری بدون قاب 1 تکه بروجرد طرح کلاسیک رنگ گوناگون در  رنگ های مختلف که رنگ هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است رنگ ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون

144,000 تومان
ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون
 • دو عدد روبالشی بدون قاب
 • ابعاد 50*70 سانتی متر
 • ** ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون در رنگ های مختلف که رنگ و طرج هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه 50*70 بروجرد طرح گوناگون

110,200 تومان
ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه 50*70 بروجرد طرح گوناگون
 • دو عدد روبالشی بدون قاب
 • ابعاد 40*60 سانتی متر
 • ** ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون در رنگ های مختلف که رنگ و طرح هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه 50*70 بروجرد طرح گوناگون EM

322,800 تومان
ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه 50*70 بروجرد طرح گوناگون EM
 • دو عدد روبالشی بدون قاب
 • ابعاد 40*60 سانتی متر
 • ** ملحفه روبالشی بدون قاب 2 تکه بروجرد طرح گوناگون در رنگ های مختلف که رنگ و طرح هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه روبالشی بدون قاب یک تکه 50*70 بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون

61,200 تومان
ملحفه روبالشی بدون قاب یک تکه 50*70 بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون
 • یک عدد روبالشی بدون قاب
 • ابعاد 50*70 سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*
 

ملحفه روبالشی قاب دار اولتراموریس دو تکه 70*50 بروجرد ساده رنگ مشکی (طیف طوسی)

196,600 تومان
ملحفه روبالشی قاب دار اولتراموریس دو تکه 70*50 بروجرد ساده رنگ مشکی (طیف طوسی)
 • دو عدد روبالشی قاب دار
 • ابعاد 70*50سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روبالشی گلدوزی قاب دار دو تکه 70*50 بروجرد طرح دوخت پراگ رنگ کرم

322,800 تومان
ملحفه روبالشی گلدوزی قاب دار دو تکه 70*50 بروجرد طرح دوخت پراگ رنگ کرم
 • دو عدد روبالشی قاب دار
 • ابعاد 70*50سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روبالشی گلدوزی قاب دار دو تکه 70*50 بروجرد طرح دوخت دیانا رنگ طوسی روشن

322,800 تومان
ملحفه روبالشی گلدوزی قاب دار دو تکه 70*50 بروجرد طرح دوخت دیانا رنگ طوسی روشن
 • دو عدد روبالشی قاب دار
 • ابعاد 70*50سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روبالشی گلدوزی قاب دار دو تکه 70*50 بروجرد طرح دوخت راک رنگ کرم

322,800 تومان
ملحفه روبالشی گلدوزی قاب دار دو تکه 70*50 بروجرد طرح دوخت راک رنگ کرم
 • دو عدد روبالشی قاب دار
 • ابعاد 70*50سانتی متر
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*

ملحفه روبالشی قاب دار 2 تکه 80*60 بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون

125,200 تومان
ملحفه روبالشی قاب دار 2 تکه 80*60 بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون
 • دو عدد روبالشی قاب دار
 • ابعاد 80*60سانتی متر
 • ** ملحفه روبالشی قاب دار 2 تکه 80*60 بروجرد طرح گوناگون رنگ گوناگون در طرح ها و رنگ های مختلف که رنگ و طرح هر سفارش به صورت تصادفی ارسال می گردد.**
 • * ممکن است رنگ و طرح ارسالی در تصویر نباشد. *
 • * محصول ممکن است از نظر طیف رنگی مقداری با عکس متفاوت باشد. *
 • * پس از ثبت سفارش با توجه به شرایط بهداشتی امکان مرجوع و تعویض کالا نمی باشد.*